Društvo za ustvarjalne dejavnosti in pomoč z umetnostjo SNOP je samostojno, prostovoljno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki želijo uresničiti interese na področju vokalne ter instrumentalne glasbe, plesnega izražanja, likovne, gledališke, in drugih vrst umetnosti, ter vseh vrst pomoči z umetnostjo (dramsko, glasbeno in gibalno). Namen društva je prispevati k bogatenju glasbenega, gledališkega in drugega kulturnega življenja v ožjem in širšem okolju ter pomagati ranljivim skupinam ljudi pri izražanju in opolnomočenju s pomočjo umetnosti.