KATJA SEVŠEK, dipl. glasbena pedagoginja, učiteljica klavirja in solopetja

Katja Sevšek je dipl. glasbena pedagoginja, profesorica glasbe, ki se že več let posveča poučevanju glasbe otrok in tudi odraslih. Ljubezen do glasbe in petja jo je vodila po celem svetu (Rusija, Argentina, Čile, Poljska, Češka, Belgija, Francija,…), kar je kasneje nadgradila z mestom asistentke dirigentke zbora Carmina Slovenica ter poslanstvom, da glasbo približa tudi otrokom, ki se z njo ne srečajo tako zelo pogosto, kot bi se sicer lahko – otrokom s posebnimi potrebami ter slepim in slabovidnim otrokom. V ta namen se je vpisala tudi na doktorski študij Edukacijskih ved na Pedagoški fakulteti, kjer pravkar zaključuje s pisanjem doktorske disertacije s področja glasbenega izobraževanja slepih in slabovidnih otrok. Kot dirigent, asistent dirigenta, korepetitor, učitelj in spremljevalec na klavirju je sodelovala z več kot 20 slovenskimi osnovnimi in srednjimi šolami, glasbenimi društvi, glasbenimi skupinami in pevskimi šolami ter univerzami.

Področja dela: poučevanje klavirja, poučevanje solopetja, vodenje otroških in mladinskih pevskih zborov, vodenje odraslih zasedb, glasbene igralnice za malčke, inštrukcije klavirja in petja, priprava na sprejemne izpite v glasbeno šolo, konservatorij ali na program pedagogike (glasbena pedagogika, predšolska vzgoja)