Naši projekti

Društvo SNOP – društvo za pomoč z umetnostjo in terapevtsko podporo družinam v stiski  nudi psihoterapevtsko in drugo podporo ranljivim skupinam ljudi, še posebno družinam, katere del je tudi oseba z motnjo avtističnega spektra (MAS). Namen društva je poiskati in ponuditi sodobne in ustvarjalne oblike pomoči, še posebno pomoči z umetnostjo (dramsko, glasbeno, gibalno, likovno).

Prispevati želimo k bogatenju glasbenega, plesnega, gledališkega in drugega kulturnega življenja ranljivih skupin in jim s pomočjo umetnosti pomagati pri izražanju, razvijanju ustvarjalnosti ter usvajanju socialnih veščin.

 

Glasbene ustvarjalnice in delavnice

Glasbena nadarjenost je pogosto prisotna tudi pri otrocih z avtizmom, pa tudi sicer ima glasba kot takšna velik pomen na celosten razvoj otrok z motnjo avtističnega spektra. Na vsak klic se odzovemo, na vsako elektronsko pošto odgovorimo. Smo prilagodljivi glede urnika in drugih želja. Izvajamo individualne glasbene ustvarjalnice za otroke z motnjo avtističnega spektra (MAS). Vsako šolsko leto oblikujemo tudi manjšo skupino predšolskih otrok, ki obiskujejo program Možiček Kopitljaček. Individualne in skupinske glasbene ustvarjalnice vodi profesorica glasbe, spremljevalka za otroke z MAS ter predsednica Društva SNOP Eva Barbara Vilčnik. Delavnice izvaja v Mariboru v mestni četrti Pobrežje.

Terapevtska pomoč družinam v stiski

Družinam v stiski nudimo svetovanje in terapevtsko pomoč, ki jo v času koronavirusa izvajamo tudi preko spleta – na daljavo. Izkušnje potrjujejo, da je učinkovitost terapije preko spleta primerljiva s terapijo v živo. Staršem je na ta način pogosto lažje, saj lahko ostanejo doma in ne potrebujejo varstva. Prihrani se tudi čas in denar za pot. Prav tako so nekatere odrasle osebe z motnjo avtističnega spektra povedale, da jim je terapevtski pogovor preko interneta ljubši; izločijo lahko moteče dejavnike in zmanjšajo količino informacij. Tako se počutijo bolj varno. Varnost pa je za uspešno terapijo najpomembnejši dejavnik. Terapije v živo ali preko spleta izvajata spec. PZU Vesna Mlakar  zakonski ter družinski terapevt, stažist Robert Mlakar.

Dejavni smo na Štajerskem, Posavju in v Osrednji Sloveniji.

Projekt Pennyhooks, Anglija

Člana društva ter prostovoljca, terapevta Vesna in Robert Mlakar, sta v lanskem letu ponesla ime društva v Anglijo ter na Madžarsko. Društvo je v tujini poznano pod imenom Spectrum of  New Opportunities in Psyhotherapy. V Angliji sta Vesna in Robert kot prostovoljca delala 3 mesece na Pennyhooks Farm Trust, kjer imajo na 30 ha veliki kmetiji urejen care farm – oskrbo na kmetiji za mladostnike in odrasle s težjo avtistično motnjo. Več o njunih izkušnjah v tujini si lahko preberete v BLOG-u.

»Že samo sprostitev v varnem, ljubečem, ustvarjalnem okolju v naravi je balzam za dušo. Vsekakor pa takšno okolje vpliva tudi na razvoj vseh vrst sposobnosti. Pomoč z umetnostjo z uporabo risanja, muziciranja, gibanja, plesa, dramske igre, pisanja besedil in poezije ustvarijo situacijo, ki človeka spodbudi, da izrazi misli in čustva, ki bi jih sicer težko izrazil. Terapevtova naloga je preučiti njegove odzive, začeti dialog in mu pomagati do boljšega počutja.« 

Vesna Mlakar, dramska terapevtka

Umetnostna terapija omogoči, da se lahko vsak izrazi v varnem okolju. Če je to okolje postavljeno v naravo, je to gotovo še toliko bolj spodbudno tudi z vidika senzorne integracije, ki je ena ključnih težav oziroma posebnosti oseb z avtizmom. 

Iščemo primeren prostor v naravi, kjer bi nadaljevali s svojim poslanstvom v Sloveniji. Vsakega namiga bomo veseli. Pišite nam na: info@drustvo-snop.si

Spoštujemo, sodelujemo in se povezujemo

Radi smo dobrodelni! 

Vsako leto z vašo pomočjo, vašimi prispevki v obliki denarja, časa in strokovne pomoči pomagamo družini v stiski. Običajno družini nudimo terapevtsko pomoč, svetujemo, pomagamo pri izobraževanju ter ustvarjalnem razvoju otrok. Več o naših akcijah lahko preberete TUKAJ.

Poznate družino, ki bi ji lahko na ta način pomagali? Zbiramo predloge za pomoč družini v letu 2021.

    Spoznajmo se!

    Za vse informacije v zvezi z društvom smo vam na voljo po elektronski pošti.